Skip to content
Puheterapeutti Kristiina Tjeder-Virkkilä

Kristiina Tjeder-Virkkilä

TALTERAPEUT, PUHETERAPEUTTI, FM

Toteutan puheterapiaa ilon ja onnistumisten kokemusten kautta, uusien taitojen
oppimiselle otollisina hetkinä. Tartun mielelläni lapsen mielenkiinnon kohteisiin, ja
hyödynnän näitä osana terapian suunnittelua. Yhdistän puheterapiaan pedagogista
osaamista, jossa puheterapian tavoitteiden toteutumista seurataan yhdessä lapsen
lähipiirin kanssa tiiviisti motivaation tukena.

Kuntoutuksen lähtökohtana pidän arjessa merkityksellisiä tavoitteita, jotka parantavat
lapsen elämänlaatua, osallistumista ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Minulle on
tärkeää, että puheterapiassa harjoiteltavat taidot ovat myös lapsen lähipiirin mielestä
selkeitä ja merkityksellisiä.

Olen kiinnostunut alle kouluikäisten ja alkuopetuksessa olevien lasten kielellisten,
vuorovaikutuksellisten sekä puhemotoristen pulmien arvioinnista ja kuntoutuksesta.
Päivitän osaamistani lisäkoulutuksilla. Olen työskennellyt puheterapeuttina
perusterveydenhuollossa, ja tarjoan puheterapiaa sekä suomen että ruotsin kielellä.

Som talterapeut är det viktigt för mig att erbjuda barnet erfarenheter av att lyckas, och
att barnet övar på nya färdigheter i en glädjefylld anda. Jag utgår gärna från barnets
egna intressen då jag planerar terapin. I talterapin integrerar jag även pedagogiskt
kunnande för att uppföljningen av framstegen ska motivera barnet och barnets
närkrets.

Meningsfulla målsättningar är utgångspunkten i talterapihabilitering. Målsättningarna
ska främja livskvaliteten, delaktigheten och funktionsförmågan helhetsomfattande. Det
är viktigt för mig att de färdigheter som uppövas i talterapin är tydliga och meningsfulla
även för barnets närkrets.

Jag är intresserad av bedömning och habilitering av språkliga färdigheter, växelverkan
och talmotoriska färdigheter. Jag uppdaterar ständigt mitt kunnande med
tilläggsutbildningar. Jag har arbetat som talterapeut i primärhälsovården och erbjuder
talterapi på såväl svenska som finska.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus