Skip to content

Laura Ahjoharju

Puheterapeutti, FM

Olen helposti lähestyttävä, empaattinen ja kannustava. Minulla on yli 10 vuoden työkokemus aikuisten ja lasten kanssa työskentelystä niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa, sekä arvioinnissa että kuntoutuksessa. Erityisosaamisalueitani ovat aikuisneurologiset kommunikoinnin ja nielemisen häiriöt (afasia, dysartria ja dysfagia) sekä lasten kielelliset vaikeudet ja äännevirheet. Kuntoutuksen lisäksi teen arviointeja. Yksilöllisesti suunniteltu kuntoutus, asiakkaan mielenkiinnon kohteiden huomiointi terapiassa ja lähiympäristön osallisuus heidän voimavarojensa mukaan ovat kuntoutuksen olennaisia osia. Asiakkaan lämmin kohtaaminen ja terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutussuhde on perusta, jolle toimiva kuntoutus rakentuu.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus