Skip to content
Puheterapeutti Leena Yli-Korhonen

Leena Yli-Korhonen

Puheterapeutti, FM

Aito ja läsnäoleva vuorovaikutus ovat minulle ensisijaisia arvoja työssäni. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrin luomaan turvallisen ja luottamuksellisen asiakassuhteen niin asiakkaaseen kuin hänen läheisiinsä. Minulle on myös tärkeää, että saan tehdä nimenomaan terapeuttisella ja kuuntelevalla otteella tätä työtä. Yhteisön mukaan ottaminen kuntoutusmatkaan on minulle myös hyvin merkityksellinen asia – onhan se myös tärkein tekijä kuntoutuksen vaikuttavuuden kannalta!

Työskentelen lapsiasiakkaiden parissa. Vahvinta osaamista minulla on puhemotoriikan ja kielellisten haasteiden kuntouttamisesta. Lisäksi puhetta tukevat ja korvaavat keinot ovat lähellä sydäntäni ja tavalla tai toisella aina osana kuntoutusta. Minulla on myös vankka kokemus arviointityöstä ensimmäisiltä kymmeneltä vuodelta puheterapeutin uraani. Tiedonjanoni on sammumaton ja kouluttaudun säännöllisesti, jotta pystyisin tarjoamaan tehokkaita ja toimivia kuntoutuskeinoja asiakkailleni.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus