Skip to content

Linda Kailaheimo-Lönnqvist

PUHETERAPEUTTI, TALTERAPEUT, FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2016 ja ollut valmistumiseni jälkeen töissä perusterveydenhuollossa, yliopistolla ja yksityisellä sektorilla. Minua kiinnostaa ihmisten välinen vuorovaikutus ja eri tavat, joilla asioita voi toiselle viestiä. Puheterapiassa pidän lähtökohtana asiakaslapsen mielenkiinnon kohteita ja siitä, miten hän jo ilmaisee itseään. Tavoitteena ei ole korvata jo olemassa olevia viestimisen ja olemisen tapoja. Sen sijaan ajatuksena on tukea lapsen mahdollisuuksia tulla ymmärretyksi ja olla muihin yhteydessä tavalla, josta on hänelle iloa ja hyötyä arjessa. Pohdimme yhdessä lapsen, hänen perheensä sekä päiväkodin tai koulun kanssa sitä, mitä tämä käytännössä heidän tilanteessaan tarkoittaa. Asiakkaistani iso osa on autismikirjon lapsia ja minulla on omakohtaista kokemusta autismista.

Tarjoan puheterapiaa suomeksi ja ruotsiksi. Yhteistyökeskusteluja käyn mielelläni myös englanniksi.

Osaaminen

Jag blev klar med min utbildning år 2016 och har efter det arbetat på den kommunala och privata sektorn samt vid Helsingfors universitet. Jag är intresserad av växelverkan människor emellan och olika sätt att kommunicera på. I talterapin utgår jag från barnets intressen och de sätt barnet redan uttrycker sig på. Målsättningen är inte att ändra på barnets sätt att vara och kommunicera på. Istället siktar vi på att stärka barnets möjligheter att bli förstådd och vara i kontakt med andra på ett sätt som barnet har nytta och glädje av i sin vardag. Vi funderar tillsammans med barnet, familjen samt daghemmet eller skolan vad det här i praktiken betyder för just dem. De flesta av mina klienter är autistiska barn och jag har egen erfarenhet av autism.

Jag erbjuder talterapi på finska och svenska. Jag för gärna samarbetsdiskussioner också på engelska.

Kunnande

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus

Voit myös ottaa yhteyttä chatissa (sivun oikeassa alareunassa).