Skip to content

Maiju Laitinen

Vanhempainvapaalla

Toimin CogniMedilla palvelujohtajana ja toimin tiimin lähiesimiehenä. Esimiehenä pyrin olemaan avoin, helposti lähestyttävä ja luotettava. Työni on monipuolista ja palkitsevaa ja toivon tämän ilon välittyvän myös asiakkailleni asti.

Olen puheterapeuttina innostava ja rohkaiseva. Pystyn motivoimaan harjoitteluun niin lapsen kuin perheenkin ja otan huomioon kuntoutuksessa ihmiset ja elämäntilanteet kokonaisuuksina.

Teen pääosin lasten puheterapiaa ja tältä saralta minulle on kertynyt monipuolinen kokemus muun muassa autismikuntoutuksesta, syömiskuntoutuksesta, puhemotoriikan sekä kehityksellisen kielihäiriön kuntouttamisesta. Minulla on myös PRT-menetelmän (Pivotal Response Training) kouluttajan pätevyys ja käytän tätä menetelmää mielelläni etenkin autismikuntoutuksessa.

Olen tottunut käyttämään monipuolisesti puhetta tukevia ja korvaavia keinoja kuten tukiviittomia, kommunikaatiokansioita, toimintatauluja ja sähköisiä apuvälineitä. Mielestäni yhteistyö perheen ja muun lähiympäristön kanssa on kuntoutumisen kannalta ensisijaisen tärkeää ja yhteen hiileen puhaltaminen tuottaa parhaimman lopputuloksen.

En ota tällä hetkellä vastaan puheterapiakuntoutukseen asiakkaita.

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus