Skip to content

Maiju Mustalammi

TIIMINVETÄJÄ, Puheterapeutti, FM

Työkokemukseni perusterveydenhuollosta on antanut vankan pohjan kuntouttavana puheterapeuttina toimimiseen. Työskentelen mielelläni päiväkoti- ja kouluikäisten lasten sekä heidän perheidensä kanssa. Kokemusta minulla on erityisesti kehityksellisen kielihäiriön, puhemotoristen taitojen, äänteellisten pulmien sekä vuorovaikutuksen haasteiden kuntoutuksesta. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien (AAC) käyttö on minulle tuttua. Nautin työni monipuolisuudesta sekä ihmisten kohtaamisesta ja vuorovaikutustilanteista. Kouluttautuminen on oleellinen osa ammattitaitoni kehittymistä.

Huomioin jokaisen asiakkaan omana, ainutlaatuisena persoonana ja tuen taitojen kehittymistä yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Perheen ja muun lähiympäristön (esim. päiväkodit / koulut) kanssa tehtävän yhteistyön koen mielekkäänä ja tärkeänä osana kuntoutusta. Joustan terapiatilanteissa lapsen taitotason ja jaksamisen mukaan, sillä asiakasta kuuntelemalla pääsemme parhaaseen lopputulokseen. Yhdessä koetut onnistumiset ovat yhteinen ilon aihe!

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus