Skip to content
Toimintaterapeutti Mari Imppola

Mari Imppola

Toimintaterapeutti

Terapeuttina olen valoisa, luova ja helposti lähestyttävä. Toimintaterapeutiksi olen valmistunut 2011 ja työskennellyt monipuolisesti toimintaterapian kentällä eri-ikäisten asiakkaiden parissa niin yksityisellä kuin kunnallisellakin sektorilla. Vahvinta osaamiseni on kuitenkin neurokirjon häiriöihin ja autismikuntoutukseen liittyen. Työskentelyni painopisteenä on vuorovaikutus, aistisäätely ja tunnetaidot sekä sensomotoristen taitojen vahvistaminen. 

Pyrin luomaan voimavaralähtöisen terapiasuhteen, jossa yksilön on mahdollista tulla kohdatuksi ainutlaatuisena itsenään ja uusia taitoja harjoiteltaessa huomioin kunkin lapsen/nuoren yksilölliset kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet. Lapsen/nuoren ja perheen toiveet ovat työskentelyni keskiössä, yhtä keskeistä on huomioida toimiva yhteistyö lähi-ihmisten kuten päiväkodin ja koulun kanssa. 

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus