Skip to content
Toimintaterapeutti Milja Ahokas

Milja Ahokas

Toimintaterapeutti

Olen leikkisä ja luova, ilolla lapsen maailmaan heittäytyvä toimintaterapeutti. Minulle on tärkeää huomioida lapsi yksilönä. Pyrin keksimään ja muokkaamaan lasta motivoivia harjoitteita, jotka auttavat häntä kuntoutumisessa. Olen toiminut yli 4 vuotta toimintaterapeuttina yksityisellä sektorilla sekä lasten että aikuisten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapeuttina. Lasten toimintaterapian kuntoutuksessa minulla on kokemusta motoriikan, toiminnanohjauksen, hahmotuksen ja aistisäätelyn haasteista. Olen toiminut lasten toimintaterapeuttina laaja-alaisesti mm. Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksilla. Olen myös ohjannut lasten toimintaterapiaryhmiä sekä karkeamotoriikan harrasteryhmiä. Aikuisten kuntoutuksesta kokemukseni liittyy neurologian ja fysiatrian asiakkaisiin. Olen työskennellyt jakson myös aikuisten mielenterveyskuntoutujien parissa. 

Minulla on laaja harrastetausta, johon sisältyy kädentaitoja, tanssia, joogaa, meditaatiota ja musiikkia. Hyödynnän näitä työssäni luovasti, mutta lasta helpottavan struktuurin huomioiden. Käytän terapiatilanteissa puheen ja laulun lisäksi kuvia, pikapiirtämistä sekä tukiviittomia toiminnanohjauksen tukena. Yhteistyö kuntoutujan perheen ja lähiverkoston kanssa on mielestäni tärkeää, jotta terapian vaikutus vahvistuu ja siirtyy taitoina arkeen.

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus