Skip to content

Milja Laakso

ALUEPÄÄLLIKKÖ, Puheterapeutti, FM

Olen luonteeltani ystävällinen ja innostava ja saan lapset motivoitumaan helposti puheterapiaharjoitteluun. Nautin lasten kanssa työskentelystä ja pyrin, että meillä on terapiassa hauskaa yhdessä. Turvallinen ja kannustava terapiasuhde luo hyvän pohjan terapiassa edistymiselle ja tekee puheterapiasta lapselle mielekästä. Toimin lapsilähtöisesti ja suunnittelen terapian sisällöt yksilöllisesti ottaen huomioon lapsen omat mielenkiinnon kohteet. Otan työssäni huomioon lapsen perheen ja lähiympäristön sekä heidän toiveensa ja tilanteensa.

Minulla on kokemusta monipuolisesti lapsen kielellisten pulmien ja puhemotoriikan haasteiden kuntoutuksesta ja vuorovaikutuksen tukemisesta. Käytän työssäni paljon kuvia puheen tukena. Kehitän ja päivitän osaamistani säännöllisesti koulutusten avulla.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus