Skip to content

Noona Räisänen

TIIMINVETÄJÄ, TOIMINTATERAPEUTTI YAMK, NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA

Ihmisenä olen lempeä, tarkkakatseinen ja johdonmukainen. Minussa yhdistyvät taito kohdata ja kannatella, systemaattisuus, heittäytymiskyky sekä taito löytää ja valjastaa asiakkaiden voimavarat käyttöön. Asiakkaan äänen esiin nostaminen ja tarpeen vaatiessa hänen puolestaan puhuminen on minulle sydämen asia.

Kuntoutumisen näen olevan aina yksilön ja ympäristön välinen muutosprosessi, ja työtapani onkin tukea yhtä lailla ympäristön toimintamahdollisuuksia kuin yksilön toimintavalmiuksia ja -taitoja. Kuntoutumista edistävän verkoston luominen ja yhteisen suunnan koordinoiminen on minulle luontaista. Konkreettinen yhteistoiminta varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa sekä vanhempien tai muun lähipiirin kanssa on tärkeä osa työtäni.

Erityisosaamista minulla on arkiympäristöissä selviytymistä rajoittavien käyttäytymisen ja tunteiden säätelyn haasteiden lieventämiseen, vanhempien tukemiseen, syrjäytymisriskissä olevan nuoren toimintamahdollisuuksien edistämiseen ja toiminnallisten roolien löytämiseen sekä koulunkäyntiin ja opiskeluihin liittyvien toiminnan ohjausta tukevien ja kuormittumista vähentävien strategioiden käyttöön ohjaamiseen. Neuropsykiatristen erityispiirteiden ja erityisesti autismikirjoon liittyvien ajattelu- ja toimintatapojen sekä kuormittumisherkkyyden huomioiminen vuorovaikutussuhteen luomisessa ja kuntoutumismenetelmien valinnassa ovat vahvaa osaamisaluettani. 

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus

Voit myös ottaa yhteyttä chatissa (sivun oikeassa alareunassa).