Skip to content

Päivi Saarinen

VANHEMPAINVAPAALLA
Puh. 010 504 9210

Puheterapeuttina olen empaattinen, leikkisä ja kannustava. Huomioin asiakkaat yksilöinä valiten juuri heille soveltuvat terapiamateriaalit sekä huomioimalla heidän mielenkiinnon kohteensa materiaaleja valitessa. Käytän terapiassa puhetta tukevia ja korvaavia keinoja, kuten tukiviittomia ja kuvia. Käytän myös musiikkia ja laulamista osana kuntoutusta. Minulla on kokemusta kehitysvammaisten henkilöiden puheterapiatarpeen arvioinnista sekä kuntoutustyöstä erilaisten puheen ja kielen kehityksen haasteiden parissa perusterveydenhuollossa. Minua kiinnostaa laaja-alaisesti puheen ja kielen kehityksen pulmat ja varhainen vuorovaikutus. Koen tärkeäksi löytää yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa arkeen sopivat lähitavoitteet ja motivaation kuntoutukseen. Yhteistyö asiakkaan lähiympäristön kanssa onkin mielestäni todella tärkeää kuntoutuksen vaikuttavuuden kannalta.

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus

Voit myös ottaa yhteyttä chatissa (sivun oikeassa alareunassa).