Skip to content

Riikka Uusitalo

Puheterapeutti, FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2014, jonka jälkeen työskentelin pitkään julkisella puolella ennen siirtymistä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen pariin. Tämän ansiosta minulla on laajasti ja monipuolisesti kokemusta kaikenlaisista lasten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen haasteista sekä näiden kuntouttamisesta. Erityisesti olen perehtynyt monikielisten lasten kielenkehitykseen ja kielelliseen kuntoutukseen. Kouluttaudun säännöllisesti ja monipuolisesti ylläpitääkseni ja kehittääkseni ammattitaitoani. Haluan tarjota asiakkailleni juuri heidän tarpeidensa mukaista kuntoutusta.

Puheterapiassa ensisijaisen tärkeää on yhteyden ja luottamussuhteen luominen lapsen kanssa. Puheterapian on oltava lapselle hauskaa, motivoivaa, ja turvallinen paikka harjoitella vielä vaikeita asioita. Työni on aina lapsilähtöistä ja yksilöllisesti suunniteltua. Tiivis yhteistyö lapsen lähiympäristön kanssa on tärkeää ja minulle luontaista. Tällöin voidaan pohtia asioita yhdessä, sekä tukea kehitystä ja esimerkiksi uusien taitojen siirtymistä arkeen.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus