Skip to content

Roosa Britschgi

PUHETERAPEUTTI, FM

Olen työskennellyt vuodesta 2016 lähtien puheterapeuttina Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa. Olen erikoistunut työskentelemään kaikenasteisten vuorovaikutuksen sekä kommunikaationhaasteiden parissa ja etenkin autismikirjon henkilöiden kanssa. Olen kouluttautunut lähes kaikkiin erityisosaamista vaativiin kliinisiin terapiamenetelmiin ja kuntouttanut paljon myös erilaisia puheentuoton haasteita ja kielellisiä vaikeuksia. Sen lisäksi, että autan asiakkaitani kehittämään vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojaan, ohjaan ja tarjoan tukea perheille, lähi-ihmisille, päiväkotien ja koulujen henkilöstölle. Olen opiskellut PRT-ohjaajaksi ja toimin PRT-menetelmän kouluttajana. Nautin työstäni ja olen iloinen ja lämmin ihminen, jolle on tärkeää luoda puheterapiasta hauska ja motivoiva hetki kaikille.

I have been working as a speech therapist in Kela’s demanding medical rehabilitation since 2016. I specialize in working with all levels of interaction and communication challenges, especially with people on the autism spectrum. I have trained in almost all clinical therapy methods that require special expertise and have rehabilitated a lot of different speech challenges and linguistic difficulties. In addition to helping my clients develop their interaction and communication skills, I guide and offer support to families, kindergarten and school personnel. I have studied to become a PRT instructor and work as a trainer of the PRT method. I enjoy my work and I am a cheerful and warm person, for whom it is important to make speech therapy a fun and motivating moment!

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus