Skip to content
Toimintaterapeutti Roosa Ruokokoski

Roosa Ruokokoski

Toimintaterapeutti

Minulle on tärkeää, että asiakas voi perheineen tulla kuntoutukseen sellaisina, kuin he ovat.
Työskentelyni perustana on teoriatiedon yhdistäminen asiakkaani yksilölliseen,
omannäköiseen arkeen ja sen haasteisiin. Kuntoutuminen on yhteistyötä, jossa
suunnittelemme ja valitsemme yhdessä menetelmiä, joiden käyttöä asiakkaani kokeilee ja
harjoittelee omassa arjessaan. Menetelmät voivat liittyä esimerkiksi fyysisen ympäristön
muutoksiin, arjen toimintojen uudelleen organisointiin muuttuvissa elämäntilanteissa,
valmius- ja taitotasoiseen harjoitteluun tai apuvälinekokeiluihin. Kuntoutuksen onnistumiselle
on myös keskeistä realististen ja merkityksellisten tavoitteiden laadinta. Verkostotyöskentely,
erityisesti yhteistyö päiväkotien, koulujen sekä hoitavien tahojen kanssa on kiinteä osa
työskentelytapaani.

Toimintaterapeuttina syvennän osaamistani erilaisin täydennys- ja menetelmäkoulutuksin,
tiedot käymistäni koulutuksista löytyvät alta. Olen työskennellyt yksityisen sektorin lisäksi
mm. vankilassa, lastensuojelussa sekä yhdistystoiminnassa perheleireillä lasten ja
vanhempien kanssa. Minulla on ollut asiakkaita lasten ja nuorten eri diagnoosiryhmistä;
erityisesti kokemusta on kertynyt neuropsykiatristen haasteiden toimintaterapiasta. Aikuisten
toimintaterapiasta minulla on eniten kokemusta nepsy-, päihde- ja mielenterveyspulmien
kuntoutuksesta. Lisäksi pohjakoulutukseni harjoitteluissa pääsin laajentamaan osaamistani
palvelutalossa, kulttuuripsykiatrian poliklinikalla, vankilassa sekä perhekeskuksessa.
Työskentelyssäni hyödynnän myös omaa laajaa harrastetaustaani, joka koostuu useasta eri
lajista, sirkuskoulusta hevostalleille.

Minulta voit tiedustella vapaita asiakaspaikkoja toimintaterapiakuntoutukseen,
eläinavusteiseen kuntoutukseen, imetysohjaukseen ja neuropsykiatriseen valmennukseen.
Toimintaterapiaa toteutan Kelan vaativana lääkinnällisena kuntoutuksena sekä Helsingin
kaupungin ja HUS sairaanhoitopiirin korvaamana. Asiakkaakseni voit tulla myös
omakustanteisesti, jolloin voimme koota yhdessä juuri sinulle sopivan ohjaus- tai
kuntoutuskokonaisuuden. Itsemaksavana asiakkaana voit mahdollisesti hyödyntää omaa vakuutustasi.

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus