Skip to content

Saija Magga

ASIAKKUUSVASTAAVA, Tiiminvetäjä, Puheterapeutti, FM

Ensimmäinen askel onnistuneeseen puheterapiaan on hyvä ja luottamuksellinen terapiasuhde asiakkaan ja terapeutin välillä. Puheterapeuttina pyrin luomaan terapiatilanteista kannustavia ja motivoivia, jotta asiakkaan on turvallista ja mukavaa harjoitella uusia taitoja. Jokainen asiakas on oma ainutlaatuinen itsensä ja koostan harjoitukset yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Pidän erityisen tärkeänä myös avointa ja luottamuksellista yhteistyötä asiakkaan lähipiirin kanssa. Puheterapiassa asiakkaan lähipiirillä on tärkeä rooli kuntoutuksen onnistumisessa ja opittujen taitojen siirtymisessä arjen eri tilanteisiin.

Puheterapeuttina olen iloinen ja helposti lähestyttävä, mutta myös napakka ja päämäärätietoinen. Työskentelen lasten ja nuorten parissa ja erityisiä mielenkiinnon kohteitani ovat puhemotorinen kuntoutus ja kielellinen kuntoutus monine eri mahdollisuuksineen. Työssäni käytän mieluusti erilaisia AAC-keinoja, kuten kommunikaatiokansioita ja tukiviittomia. Olen suorittanut kaikki keskeisimmät menetelmäkoulutukset ja pidän jatkuvaa kouluttautumista tärkeänä. Asiakkailleni haluan tarjota ajantasaista ja yksilöllisesti suunniteltua puheterapiaa, joka parhaalla mahdollisella tavalla tukee asiakkaan toimintakykyä arjessa.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus