Skip to content

Saimi Kasurinen

Puheterapeutti, FM

Tulossa Puheterapiassa tärkeää on ilo, leikkisyys ja hassuttelu. Puheterapeuttina pyrin löytämään lapsen vahvuudet ja tarjoamaan jokaiselle lapselle onnistumisen kokemuksia. Motivaatiota pyrin ylläpitämään tarttumalla lapsen yksilöllisiin mielenkiinnon kohteisiin.

Minulla on kokemusta sekä arviointi- että kuntoutustyöstä lasten parissa. Hyödynnän työssäni monipuolisesti erilaisia kommunikointikeinoja, kuten kuvia ja tukiviittomia. Lähiympäristön kanssa tehtävä yhteistyö on ensisijaisen tärkeää, kuitenkin jokaisen perheen voimavarat huomioiden. Mielenkiinnon kohteitani ovat erityisesti erilaisten puhemotoristen ja kielellisten vaikeuksien kuntoutus. Omaa osaamistani ylläpidän ja päivitän jatkuvasti. 

Tällä hetkellä työskentelen puheterapeuttina Ylöjärven, Nokian ja Tampereen seudulla. Asiakkaani ovat alle kouluikäisiä ja kouluikäisiä lapsia.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus