Skip to content

Sanna-Mari Pihlajapiha

Puheterapeutti, FM

Puheterapeutiksi valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Minulla on kokemusta mm. lasten kielellisten taitojen arvioinnista ja kuntoutuksesta, AAC-keinojen käytöstä ja ohjauksesta sekä monikielisten lasten kanssa työskentelystä. Olen kiinnostunut mm. puheen ymmärtämisen ja tuoton kuntoutuksesta, puhe- ja syömismotoriikasta, vuorovaikutuksesta sekä AAC-keinoista kielen kehityksen tukena. Terapiassa huomioin lapsen yksilönä, hänen tarpeensa, vahvuutensa ja mielenkiinnon kohteensa, ja pyrin löytämään lasta motivoivia harjoitteita. Yhteistyön lapsen lähi-ihmisten kanssa koen tärkeäksi. Työssäni hyödynnän visuaalisia keinoja, kuten kuvia ja tukiviittomia. Osallistun säännöllisesti ammatillista taitoa ylläpitäviin ja täydentäviin koulutuksiin

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus