Skip to content

Sanni Laapotti

Puheterapeutti, FM

Olen työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 2017. Työskentelin aluksi perusterveydenhuollossa Espoossa ja vuodesta 2020 lähtien olen toiminut Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapeuttina.

Työskentelen laaja-alaisesti lasten ja nuorten kanssa, joilla on erilaisia kielellisiä, puheentuoton tai vuorovaikutuksen haasteita. Minulle on tärkeää, että lapselle kasvaa positiivinen minäkuva, ja näen puheterapeutin roolin tässä tärkeänä. Kannustan ja kehun lasta, jotta kehittyminen ja rohkaistumisen kautta vaikeidenkin asioiden oppiminen mahdollistuu. Otan lapsen omat kiinnostuksen kohteet huomioon ja pyrin kohtaamaan jokaisen lapsen yksilönä. Minulle on tärkeää kuulla lähipiirin ajatuksia ja ottaa lapsen perhe ja lähipiiri mukaan kuntoutukseen heidän voimavaransa huomioon ottaen. Kuntoutuksen tuloksellisuus tehostuu, kun yhdessä saadaan haastavien asioiden harjoittelu osaksi arkea. Vahvistan ja päivitän omaa ammattiosaamistani säännöllisesti lisäkoulutusten avulla

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus

Voit myös ottaa yhteyttä chatissa (sivun oikeassa alareunassa).