Skip to content

Severi Konttinen

Tiiminvetäjä, Puheterapeutti, FM

Toimin CogniMedilla puheterapeuttina sekä tiimin lähiesihenkilönä. Työni on minusta monipuolista ja innostavaa, jonka uskon myös välittyvän hyvänä ja laadukkaana tekemisenä puheterapiassa.

Luottamus, avoimuus ja iloinen tekemisen meininki ovat mielestäni avainasemassa hyvän ja turvallisen terapiasuhteen luomisessa. Uskon, että vankalle ja turvalliselle pohjalle rakennettu terapiasuhde on kivijalka yhdessä oppimiselle ja kehittymiselle. Osaan ottaa huomioon asiakkaan ja tämän lähipiirin tarpeet, rakentaa niistä kokonaiskuvan ja laatia yksilöllisen polun uusien taitojen oppimiselle. Puheterapeuttina pyrin luomaan terapiatilanteista motivoivia, tsemppaavia ja turvallisia hetkiä opetella uusia taitoja.

Tällä hetkellä teen pääosin päiväkoti-, esikoulu- ja kouluikäisten lasten puheterapiaa ja tältä saralta minulla on kokemusta erityisesti muun muassa puhemotoriikan ja kehityksellisen kielihäiriön kuntoutuksesta sekä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä osana puheterapiaa. Tämän lisäksi minulla on kokemusta aikuisten puheterapeuttisesta kuntoutuksesta, joista erityisesti afasiakuntoutuksesta sekä nielemishäiriöiden kuntouttamisesta.

Olen aktiivinen ja innokas oppimaan uutta ja ylläpidän osaamistani säännöllisesti muun muassa koulutusten, webinaarien sekä kirjallisuuden avulla.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus