Skip to content

Sirje Venäläinen

Puheterapeutti, FM

Olen luonteeltani iloinen ja puheterapeuttina leikkisä, ja lasten aito motivoituminen puheterapiaan on minulle tärkeää. Tavoitteenani on saada lapset oppimaan ja oivaltamaan uutta jaetun ilon ja mukavan yhteisen tekemisen kautta ja saada myös lähiympäristö innostumaan kuntoutuksesta. Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2016 ja työskennellyt sen jälkeen perusterveydenhuollossa lapsiperheiden parissa. Perusterveydenhuollossa työskentelin kiinteästi moniammatillisessa tiimissä, jossa opin tarkastelemaan lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista. Erityisen kiinnostunut olen ollut perehtymään kielellisen kehityksen häiriöihin yksi- ja monikielisillä lapsilla sekä autismikirjon vaikeuksiin. Käytän työssäni kommunikaatiokuvia ja tukiviittomia puhetta tukevina kommunikaatiokeinoina. Yksityiselle sektorille siirryin syksyllä 2021.

Osaaminen

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus

Voit myös ottaa yhteyttä chatissa (sivun oikeassa alareunassa).