Skip to content

Siru Laine

Puheterapeutti, FM

Työskentelen puheterapeuttina lasten ja nuorten kanssa, ja minulla on kokemusta laajasti erilaisten asiakasryhmien kuntoutuksesta (esim. kehityksellinen kielihäiriö, kehitysvammat, kuulovamma, autismin kirjo). Työkokemusta ja lisäkoulutusta minulla on eniten lasten äänteellisten ja puhemotoristen pulmien kuntoutuksesta. Myös AAC- keinot (mm. tukiviittomat, kuvat, kommunikointikansiot ja -taulustot) ja niiden hyödyntäminen kuntoutuksessa ovat lähellä sydäntäni. Ylläpidän ja syvennän osaamistani ja ammattitaitoani käymällä säännöllisesti koulutuksissa sekä työnohjauksessa.

Olen puheterapeuttina positiivinen ja helposti lähestyttävä. Vahvuuksiini kuuluvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Kuntoutusta ohjaavat yhdessä sovitut tavoitteet ja koen tärkeäksi, että myös tavoitteita kohti kuljetaan yhdessä. Siksi pyrin tekemään tiiviisti töitä myös asiakkaan lähipiirin kanssa voimavarakeskeisellä otteella. Ajattelen, että uuden oppimisen perustana on motivaatio. Siksi minulle onkin tärkeää, että puheterapia on lapselle innostavaa ja motivoivaa, myös huumorin käyttö on terapiassa sallittua! Haluan antaa lapselle mahdollisuuden harjoitella kannustavassa ja lämpimässä ilmapiirissä, jolloin vaikeitakin asioita on helpompi käsitellä. Parasta työssäni ovat päivittäiset kohtaamiset lasten kanssa.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus

Voit myös ottaa yhteyttä chatissa (sivun oikeassa alareunassa).