Skip to content

Valtteri Lindström

Puheterapeutti, FM

Puheterapeutiksi haluaminen on itselläni lähtenyt omakohtaisesta kokemuksesta puheterapian toimivuudesta sekä sillä saatujen tulosten merkityksestä elämänlaadulle.

Olen työssäni empaattinen ja kannustava, ja haluan luoda asiakkailleni turvallisen sekä motivoivan ilmapiirin uuden oppimiselle. Työskentely kanssani on lempeän tavoitteellista ja jokaisen yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa. Koen tärkeäksi lähipiirin yhteistyön asiakkaan kuntoutuksen onnistumisessa ja siksi haluan luoda hyvät edellytykset yhteistyölle alusta alkaen. Kahden lapsen isänä koen luontevaksi työskentelyn lasten parissa.

Työskentelen tällä hetkellä päiväkoti- ja kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa. Minulla on kokemusta lasten kanssa työskentelystä mm. äänteellisestä sekä vuorovaikutustaitojen kuntoutuksesta. Lisäksi minulla on kokemusta aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden aikuisten ryhmätoiminnan ohjaamisesta. Syvennän osaamistani erilaisten koulutusten avulla ja ammennan sieltä uusia työkaluja asiakastyöhön.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus