Skip to content

Vilma Martikainen

Puheterapeutti, FM

Olen työskennellyt ennen yksityissektorille siirtymistä pitkään perusterveydenhuollossa lapsiasiakkaiden ja heidän perheidensä parissa. Tuolloin sain olla osana moniammatillista tiimiä ja pääsin tarkastelemaan lapsen kokonaiskehitystä eri näkökulmista. Tämä on laajentanut näkemystäni myös puheterapiakuntoutukseen. Lähinnä sydäntäni puheterapiatyössä on lasten syömispulmien, puhemotoriikan ja kielellisten vaikeuksien kuntoutus. Näiden osalta olen päivittänyt osaamistani useilla lisäkoulutuksilla. Yksityissektorille siirryin syksyllä 2021.

Olen luonteeltani positiivinen ja innostava. Minulle on tärkeää, että puheterapia on lapselle mieluisaa ja hauskaa. Lapsen kiinnostuksen kohteista kumpuavat harjoitukset ja leikit motivoivat vaikeidenkin asioiden harjoitteluun niin puheterapiakäynneillä kuin kotonakin. Minulle on tärkeää ottaa lapsen perhe ja lähipiiri mukaan kuntoutukseen heidän voimavaransa huomioon ottaen. Kuntoutus on tehokkainta kun yhdessä perheen ja lapsen muun lähipiirin kanssa pohditaan, kuinka haastavien asioiden harjoittelun saa mahdollisimman luontevasti osaksi arjen eri tilanteita.

Ydinosaaminen

MUU KOKEMUS JA KIINNOSTUKSEN KOHTEET

MENETELMÄT JA KOULUTUKSET

Toimipiste

Yhteystiedot

Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

Ajanvaraus

Voit myös ottaa yhteyttä chatissa (sivun oikeassa alareunassa).