Anna-Kajsa MetherVanhempainvapaalla

  Toimipiste

  • Helsinki

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen luonteeltani ystävällinen ja luova, minkä vuoksi antamani puheterapia on monipuolista ja innostavaa. Puheterapeutin työssä koen tiiviin yhteistyön perheen ja lapsen muun lähiympäristön kanssa ensisijaisen tärkeäksi, jotta puheterapiassa opitut taidot siirtyisivät lapsen arkeen. Olen toiminut puheterapeuttina vuodesta 2013. Ensimmäiset vuodet tein perusterveydenhuollossa lasten puheterapeuttisia arvioita ja kuntoutusta, jonka jälkeen olen saanut syventää osaamistani yksityisellä puolella. Koulutusten ja työkokemuksen kautta minulla on erityisen vahvaa osaamista kielellisten pulmien kuntoutuksesta sekä autismin kirjon ja kehitysvammaisten lasten kommunikaatiokyvyn vahvistamisesta. AAC-keinojen  (mm. kuvat ja tukiviittomat) käyttö kuuluu tärkeimpiin työkaluihini.

  Jag är en vänlig och kreativ person, vilket gör att jag i mitt arbete som talterapeut lyckas motivera och arbeta mångsidigt. För mig är ett tätt samarbete med familjen och andra personer i barnets närmiljö viktigt. Jag har arbetat som talterapeut från och med år 2013. Under mina första år gjorde jag talterapeutiska bedömningar och gav  habilitering inom den kommunala sektorn. Efter det har jag fått fördjupa mitt kunnande vid den privata sektorn. Genom fortbildning och arbetserfarenhet är mitt kunnande inom habilitering av utvecklingsrelaterad språkstörning samt kommunikationssvårigheter som hör ihop med autismspektrumstörning och intellektuell funktionsnedsättning särskilt starkt. AKK-metoder (t.ex. bilder och stödtecken) hör till mina viktigaste verktyg i arbetet.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Ruotsinkielinen puheterapia ja ruotsinkielinen arviointi
  • Puheen tuoton kuntoutus
  • Kielellinen erityisvaikeus
  • Autisminkirjon häiriöt
  • AAC-menetelmät

  Intresseområden

  • AKK-metoder
  • Autismspektrumstörning
  • Utvecklingsrelaterad språkstörning
  • Ätsvårigheter
  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Talterapi och bedömning på svenska

  Menetelmät ja koulutukset

  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
  • Teckenspråk
  • Vanhempien voimavarakeskeinen ohjaus ja neuvonta
  • CELF-4 -testikoulutus
  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
  • Tabletin mahdollisuudet kuntoutus- ja terapiatyössä
  • Ätande, växelverkan eller både ock?
  • Working with selective mutism
  • Pivotal Response Training: PRT-menetelmä
  • Introduction to PROMPT: Technique
  • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
  • “Toi, toi, toi laittaa ton tosta tonne” – Puheterapeuttipäivät 2014
  • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntouksessa
  • Mitä vikaa syömisessä?
  • Lasten kerrontataitojen arviointi ja kuntoutus
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, osat 1 ja 2
  • Apusanamenetelmä lasten puheen kuntoutuksessa

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.