Annina KilpiöPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Helsinki, Espoo, Vantaa

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Olen valmistunut vuonna 2014, jonka jälkeen olen työskennellyt julkisessa terveydenhuollossa sekä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapeuttina.

  Olen tehnyt töitä erityisesti autismikirjon, syömisen pulmien sekä puhemotoristen asiakkaiden kanssa. Pyrin lisäämään ammattitaitoani aktiivisella kouluttautumisella.

  Työni ohessa olen opiskellut kasvatustieteiden kandidaatiksi, jonka vuoksi minulla on vahva tietämys lasten kehityksestä ja oppimisesta. Käytän myös puheterapiatyössäni positiivisen pedagogiikan menetelmiä tukemaan lasten itsetunnon ja minäkuvan vahvistumista.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Puheen motoriset vaikeudet
  • Autismin kirjon häiriöt
  • Puheen motoriset vaikeudet
  • Vuorovaikutus
  • Kielellinen erityisvaikeus

  Menetelmät ja koulutukset

  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT 1)
  • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT 2)
  • Oral Placement Therapy: A Sensory-Motor Approach To Feeding Therapy
  • Pivotal Response Training (PRT-menetelmä)
  • Autismin asiantuntijakoulutus
  • Dysfagian kuntoutuksen vuosikymmen
  • Näin ohjaan yhteisöä
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
  • Lukikuntoutus
  • Introduction to PROMPT: Technique Workshop
  • Lasten änkytys – kohtaamisesta kuntoutukseen
  • Mitä vikaa syömisessä?
  • Lasten kerrontataitojen arviointi ja kuntoutus
  • Ilo olla yhdessä! -positiivisen kasvatuksen menetelmäkurssi

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.