Elina HeiskanenPuheterapeutti, FM

  Toimipiste

  • Tampere

  Kysy hoidosta terapeutiltamme henkilökohtaisesti.

  Varaa aika terapeutille puhelimitse tai sähköpostilla. Tiedustelut Kelan maksamaan puheterapiaan puhelimitse tai sähköpostilla.

  Minä

  Yksikään asiakas ei ole samanlainen, joten mielestäni on tärkeää löytää jokaiselle yksilölliset ja aidosti merkitykselliset tavoitteet ja harjoittelutavat. Puheterapia lähtee liikkeelle hyvän yhteistyösuhteen ja motivaation luomisesta, jolloin vaikeankin asian äärellä työskentely onnistuu ja on hauskaa! Puheterapeuttina olen lämminhenkinen ja kannustava sekä luova ja heittäytyvä. Antoisinta työssäni on, kun voin auttaa asiakasta löytämään omat vahvuutensa tai hänelle sopivat keinot tulla kuulluksi, jolloin omassa arjessa toimiminen ja itselle tärkeiden asioiden jakaminen helpottuu.

  Tällä hetkellä teen töitä enimmäkseen lasten kuntoutuksen parissa, mutta otan mielelläni vastaan kaiken ikäisiä asiakkaita. Minulla on vahvinta osaamista viivästyneestä puheen kehityksestä, kehityksellisestä kielihäiriöstä, äännevirheistä, puhemotoriikan häiriöistä, monikielisyydestä ja änkytyksestä. Lisäksi AAC-keinot, kuten kuvat ja tukiviittomat, ovat olennainen osa työtäni ja osaamistani. Olen myös tehny puheterapeuttista arviointia. Alan tutkimuksen seuraaminen ja jatkuva kouluttautuminen ovat mielestäni tärkeitä puheterapian laadun takaajia. Tavoitteisiin päästään parhaiten, kun myös asiakkaan lähiympäristö saa tukea ja vinkkejä, ja pääsee osallistumaan kuntoutukseen.

  Mielenkiinnon kohteet

  • Kielellisen kehityksen häiriöt
  • Äänteelliset pulmat ja puhemotoriikan häiriöt
  • Puheen sujuvuuden häiriöt
  • Vuorovaikutuksen pulmat ja autismikirjo
  • Puhetta tukevat ja korvaavat keinot (AAC)

  Menetelmät ja koulutukset

  • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
  • Musiikin mahdollisuudet puheterapiassa
  • Kehityksellisen kielihäiriön monet kasvot
  • Tukiviittomat
  • Perustietoa autismikirjosta
  • Introduction to PROMPT: Technique
  • Oral Placement Therapy: A Three-Part Treatment Plan (OPT1)
  • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
  • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
  • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
  • Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin

  Tulevat menetelmät ja koulutukset

  • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
  • PRT-menetelmä
  • OPT Feeding

  Kirjoita hakusi ja paina Enter.