Skip to content

Nuorten toimintaterapia

Nuoren toimintaterapian tavoitteet perustuvat huolelliseen toimintakyvyn arvioon ja nuoren kokemukseen merkityksellisestä elämästä. Työskentelyn päämääränä on esim. nuoren toimintakyvyn vahvistuminen, vastaaminen nuoren omiin ja ympäristön rooliodotuksiin sekä toimintaympäristön -ja mahdollisuuksien laajeneminen.

Käytännössä kuntoutus voi olla esim. itsenäistymiseen liittyvien toimintakokonaisuuksien ja taitojen, kuten julkisilla liikkumisen, asioimisen ja kodinhoidollisten toimintojen, harjaannuttamista. Nuori voi myös tarvita konkreettista tukea merkityksellisen harrastustoiminnan löytämiseen ja siihen sitoutumiseen. Myös arjen- ja elämänhallinnan vahvistuminen esim. nuoren ajankäyttöä tarkastelemalla ja sen tarkoituksenmukaisempaa suunnittelua opettamalla voi olla tavoitteena. Joskus taas voidaan opetella esim. opiskeluiden ja työn tueks toiminnan ohjauksen strategioita kognitiivisia menetelmiä käyttäen.

Myös kuormituksen ja tunteiden hallinnan harjaannuttaminen mm. opettelemalla tunnistamaan kehollisia ja mielen varoitusmerkkejä voi auttaa nuorta ennakoimaan tunnetiloja ja toimimaan paremmin sosiaalisissa suhteissa. Kuormituksen hallintaa voi myös vahvistaa opettamalla nuorta tunnistamaan aistitiedon jäsentymiseen liittyviä kehollisia merkkejä ja säätelemään aistiärsykkeiden määrää. Päämääränä voi olla myös kyky ymmärtää ja arvioida omaa toimintakykyä, jolloin menetelminä voi olla psykoedukaatio sekä tuen tarpeen ja vahvuuksien tunnistamisen opettelu.

Merkityksellistä toimintaa

Toimintaterapiassa yhteistyösuhde luodaan merkityksellisen toiminnan käytön ja nuoren kehitystarpeiden vahvan tuntemuksen kautta. Toimintaterapeuteillamme on erityinen osaaminen psykiatrisesti ja neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten kanssa työskentelemiseen. Työskentelemme tarvittaessa rinnalla kulkien, jolloin tuemme nuorta hänen omien oivallustensa kautta tekemään parempia arjen hallinnan ratkaisuja ja käyttämään yhdessä kokeiltuja keinoja arjessa.

Search

Puheterapian tietopankki

Toimintaterapian tietopankki

  1. Toimintaterapia
  2. Lasten toimintaterapia
  3. Toimintaterapia ja motoriikka
  1. Aistit ja sensorinen integraatio
  2. Yliherkästi reagoiva lapsi
  3. Autismikirjo ja toimintaterapia
  4. Tarkkaavuushäiriö: ADD ja ADHD

Lue myös

Seuraa meitä