Skip to content

Mitä on toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa tarkoituksena on edistää ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä sekä  mahdollistaa hänen osallistumisensa omaan arkeen ja itselleen merkitykselliseen toimintaan. Toimintaterapia on aina tavoitteellista ja tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Toimintaterapiaa toteutetaan lapsille, nuorille, työikäisille ja ikääntyneille asiakkaille, joilla esimerkiksi sairaudet, kehitykselliset häiriöt tai vammat voivat olla päivittäisen toimintakyvyn haasteena. Toimintaterapia perustuu aina toimintaterapeutin tekemään toimintakyvyn arviointiin. Työskentely perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja toiminnan terapeuttiseen käyttöön kuntoutuksen välineenä.

Toimintaterapia meillä

Tarjoamme toimintaterapiaa lapsille ja nuorille. Toimintaterapeutillamme on laajaa kokemusta autismikirjon kuntoutuksesta (autismi, Asperger) sekä ymmärrystä neuropsykiatristen oireyhtymien (adhd, add)  erityispiirteiden mukanaan tuomista arjen haasteista. Käytössämme on kattavasti sensomotorisilla välineillä varusteltu viihtyisä terapiahuone (50m2) .

Toimintaterapeutit

Toimintaterapiaa voi toteuttaa vain Valviran laillistama toimintaterapeutti. Toimintaterapeuttikoulutus on ammattikorkeakoulututkinto (210 op) ja se on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten tutkintojen kanssa. Ammatin ydin on toiminnan analyysi ja toiminnan terapeuttinen hyödyntäminen. Toimintaterapian ytimen perustelee toiminnan tiede (occupational science), jossa keskeisenä on yksilön, toiminnan ja ympäristön välinen suhde. Yksilön kokemus omasta merkityksellisyydestä on keskeistä. Toimintaterapeuteille on olemassa erikoistumiskoulutuksia asiakasryhmästä lähtevien tarpeiden mukaisesti.

Search

Puheterapian tietopankki

Toimintaterapian tietopankki

  1. Toimintaterapia
  2. Lasten toimintaterapia
  3. Toimintaterapia ja motoriikka
  1. Aistit ja sensorinen integraatio
  2. Yliherkästi reagoiva lapsi
  3. Autismikirjo ja toimintaterapia
  4. Tarkkaavuushäiriö: ADD ja ADHD

Lue myös

Seuraa meitä