Skip to content

Etsimme Turkuun uutta aluepäällikköä

Puheterapia - blogi

Etsimme Turkuun uutta aluepäällikköä

Etsimme Turkuun puheterapeuttien esimiestä eli aluepäällikköä, joka työskentelee samalla myös terapiatyön parissa. Paikka vastaa hyvin pitkälti perinteistä tiiminvetäjän toimenkuvaa.  Työnantajana vaalimme hyvää luottamukseen perustuvaa työilmapiiriä ja panostamme työhyvinvointiin monin eri tavoin kuten koulutuksin, tyhy-päivin ja yhteisillä ajanvietoilla.

Olemme puheterapian palveluntuottajana pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Toimipisteiden ammatillisena esimiehenä meillä toimii aina aluepäällikkö, joka ohjaa ja neuvoo terapeutteja kliinisessä työssä, oikeissa toimintatavoissa, arjen pyörittämisessä sekä perehdyttää meillä aloittavat puheterapeutit työn pariin. Aluepäällikkö työskentelee tiiviissä yhteistyössä hallintopäällikön ja toimitusjohtajan kanssa, joten tiimityöskentely on suuressa roolissa. Isolta kuulostavia titteleitä ei kannata pelätä, sillä olemme pieni yritys ja meillä ei törmää vanhanaikaiseen rooleja korostavaan hierarkiaan.

Meille tärkeintä on aluepäällikön saumaton sulautuminen osaksi Turun tiimiämme, sillä yhteistyö perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Toimintamme ei pohjaudu kasvottomaan numerojohtamiseen, vaan ihmisläheiseen ja maalaisjärjellä rakennettuun järkevään sekä loogiseen toimintakulttuuriin. Rohkaisemme oma-aloitteisuuteen ja kehittämään jatkuvasti toimintaamme. Koska koko yrityksemme rakentuu hyvin voimakkaasti Kelan kustantaman puheterapian ympärille, on vahvasta kliinisestä otteesta, käytännön kuntoutustyöstä ja Kelan sekä alueen kuntien käytäntöjen tuntemisesta ehdottomasti hyötyä. Turun seudun kliinisen kentän tuntemus auttaa työssä, mutta kontaktoinnin kautta opit kyllä tuntemaan alueen muita terapeutteja ja yhteistyökumppaneita.

Aluepäällikkömme työskentelevät myös kliinisen puheterapian parissa, sillä ammatillisen osaamisen ylläpitäminen on erittäin tärkeää. Tällöin pääset osallistumaan laadukkaisiin koulutuksiin muiden terapeuttien kanssa ja osaamisesi kehittyy myös tällä saralla. Vahva kliininen ote työhön ja kyky oppia uusia asioita ovat meille tärkeämpiä kuin pelkkä työkokemus, mutta arvostamme ilman muuta molempia. Työssä tarvitset ehdottomasti omaa autoa ja sinulta tulee löytyä laillistetun puheterapeutin pätevyys.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, jos tunnistit yllä olevan sopivan sinuun. Aluepäällikön rooli takaa, että puheterapeutin lähiesimiehenä toimii aina toinen puheterapeutti. Työn aloittamista ei kannata turhaan jännittää, sillä saat erinomaisen perehdytyksen ja tukiverkon työkavereiltasi. Lisätietoja meistä ja työnkuvasta saat nykyiseltä aluepäälliköltä Maiju Laitiselta (p. 050 327 8710, etunimi.sukunimi@cognimed.fi) ja toimitusjohtaja Petri Kaisamatilta (040 509 8734).  Aluepäällikkö valitaan heti, kun sopiva hakija ilmaantuu – vastaavia paikkoja on avoinna erittäin harvoin. Palkkaus on kiinteä sovittu kuukausipalkka. Lähetä hakemus ja CV 15.9.2019 mennessä molemmille yllä mainituille sähköpostitse.

Search

Viimeisimmät

Avainsanat

Seuraa meitä

Puheterapian tietopankki

Toimintaterapian tietopankki

  1. Toimintaterapia
  2. Lasten toimintaterapia
  3. Toimintaterapia ja motoriikka
  1. Aistit ja sensorinen integraatio
  2. Yliherkästi reagoiva lapsi
  3. Autismikirjo ja toimintaterapia
  4. Tarkkaavuushäiriö: ADD ja ADHD