Skip to content

Logopedia

Mitä on logopedia?

Logopedia on viime vuosisadan aikana itsenäiseksi muodostunut tieteenala, joka tutkii kaikkea ihmisen vuorovaikutukseen, kommunikaatioon, puheeseen, ääneen ja kieleen liittyvää. Logopedinen tutkimus on hyvin poikkitieteellistä ja sisältää paljon yhteistyötä sekä osaamista esimerkiksi psykologian ja lääketieteen aloita. Logopedian tutkimustietoa sovelletaan käytännön puheterapiassa (linkki puheterapia-artikkeliin), sillä tutkimus liittyy usein esimerkiksi kielellisen järjestelmän toimintaan, eri häiriöiden taustatekijöihin, niiden arviointiin ja itse suoraan kuntoutukseen. Kielellisen järjestelmän lisäksi tutkimusta tehdään paljon muun muassa puheen ja äänentuotosta, aikuisiällä tapahtuvasta kielikyvyn vaurioitumisesta eli afasiasta, nielemisvaikeuksista ja eri sairauksien vaikutuksista kommunikointikykyyn.

Logopedian opiskelu ja puheterapia

Logopediaa voi opiskella pääaineena Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Opinnot sisältävät kandi- ja maisterivaiheen, joiden jälkeen on pätevä hakemaan laillistetun puheterapeutin pätevyyttä Valvirasta. Puheterapeutit työllistyvät tällä hetkellä erinomaisesti ja puheterapeuteista on maanlaajuinen pula. Yleisimpiä työpaikkoja puheterapeuteille ovat kunnalliset terveyskeskukset, erikoissairaanhoidon yksiköt kuten lastenneurologian tai foniatrian yksikkö, säätiöt, valtion koulut ja myös yksityinen sektori on nykypäivänä merkittävä työllistäjä. Suurin osa puheterapeuttien kliinisestä työstä tehdään lasten parissa, mutta väestön ikääntyminen luo tulevaisuudessa merkittäviä paineita aikuispuolen toimien lisäämiseksi. Aikuispuolen työpaikat ovat usein sairaaloiden neurologisia akuutti- tai kuntoutusosastoja. Terveyskeskuspuolella aikuisasiakkaita hoidetaan resurssien puutteissa.

Logopedian pääsykoe

Logopedian valintakoe uudistui täysin 2018 yhteishaussa ja opiskelupaikat olivat ennätyssuosittuja sekä sisäänpääsy aiempaa vaikeampaa. Valmennuskeskus järjestää ensimmäistä kertaa logopedian valmennuskurssin keväällä 2019. Konsernilla on kauttamme vankkaa osaamista puheterapian saralta. Kannattaakin tutustua laajemmin Puheterapian tietopankkiin. Tervetuloa myös valmistautumaan kevään pääsykokeisiin.

Search

Puheterapian tietopankki

Toimintaterapian tietopankki

  1. Toimintaterapia
  2. Lasten toimintaterapia
  3. Toimintaterapia ja motoriikka
  1. Aistit ja sensorinen integraatio
  2. Yliherkästi reagoiva lapsi
  3. Autismikirjo ja toimintaterapia
  4. Tarkkaavuushäiriö: ADD ja ADHD

Lue myös

Seuraa meitä