Skip to content

Kielikyvyn menetys eli afasia

Afasialla tarkoitetaan sairauden aiheuttaman ja jo aiemman olemassa olleen kielikyvyn menetystä. Afasian kaikista suurin aiheuttaja ovat aivoverenkierronhäiriöt eli aivoverenvuodot ja aivoinfarktit, joiden vuoksi aivoissa olevat kielellistä toiminnoista vastaavat alueet vaurioituvat.

Afasiassa kielikyky pirstaloituu, jolloin kielellisten osataitojen väliset erot voivat olla hyvinkin suuria. Afasia voi painottua esimerkiksi puheen tuottoon (Brocan afasia) tai ymmärtämiseen (Wernicken afasia), mutta aivojen muotoutuvan luoteen vuoksi oireet ovat hyvin yksilöllisiä. Täysin saman aivoalueen vaurio voi siis aiheuttaa kahdella ihmisellä erilaisen oirekuvan ja vaatii siten erilaista kuntoutusta.

Afasian kuntoutus

Afasian kuntoutus perustuu tiiviiseen ja oireiden mukaisesti kielellistä järjestelmää kuormittavaan harjoitteluun. Aivot ovat muotoutuvainen elin, jonka vuoksi vauriota ympäröivät alueet alkavat hiljalleen ottaa haltuunsa uusia tehtäviä ja kuntoutuminen on ylipäätänsä mahdollista.

Afasian kannalta kuntoutuvuus ensimmäisen vuoden aikana on nopeinta, jolloin puheterapiaan panostaminen on ensiarvoisen tärkeää. Ennen kuntoutusta tehdään arviointi, minkä perusteella asetetaan puheterapian tavoitteet ja päätetään harjoiteltavat asiat.

Afasian aiheuttamaan aivovaurioon saattaa liittyä myös puheen motorisia vaikeuksia kuten dysartriaa ja apraksiaa, jotka vaativat erillistä kuntoutusta kielellisen järjestelmän lisäksi.

Search

Puheterapian tietopankki

Toimintaterapian tietopankki

  1. Toimintaterapia
  2. Lasten toimintaterapia
  3. Toimintaterapia ja motoriikka
  1. Aistit ja sensorinen integraatio
  2. Yliherkästi reagoiva lapsi
  3. Autismikirjo ja toimintaterapia
  4. Tarkkaavuushäiriö: ADD ja ADHD

Lue myös

Seuraa meitä