Skip to content

Mitä on puheterapia?

Puheterapia on kuntoutusmuoto, jolla pyritään parantamaan tai lieventämään erilaisia kielen, vuorovaikutuksen, puheen, äänen, vuorovaikutuksen ja kommunikaation vaikeuksia. Puheterapiaa voi antaa vain logopedian koulutusohjelmasta valmistunut ja Valviran laillistama terapeutti. Puheterapia on siis logopedisen tutkimustiedon soveltamista käytännön kuntoutustyössä. Puheterapeutteja toimii esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja yksityisellä puolella yrityksissä sekä ammatinharjoittajina.

Mitä puheterapiassa tehdään?

Puheterapia voidaan jakaa karkeasti lasten tai aikuisten puoleen. Lasten puheterapiassa työ on useimmin kuntoutusta ja arviointia terveyskeskuksessa tai sairaalassa sekä vaativampaa kuntoutusta yksityispuolella. Lasten puheterapia on käytännössä erilaisia ohjattuja leikkitilanteita, joiden aikana harjoitellaan suurella harjoitusmäärällä esimerkiksi sanavarastoa, vuorovaikutustaitoja tai puheen tuottoa. Usein terapiatilanteessa lapsi ei edes ymmärrä harjoittelevansa, vaan kertoo aikuisille puheterapian olevan leikkiä tai pelien pelaamista. Tärkeintä onkin ymmärtää, että lapset nimenomaisesti oppivat uusia asioita leikin kautta ja aikuisten tuella. Lasten vanhempien olisikin hyvä olla säännöllisesti mukana puheterapiassa ja aktiivisesti harjoitella myös kotona, sillä kertaviikkoisen puheterapian rinnalla kotiharjoittelun roolia ei voi olla tarpeeksi korostamatta.

Aikuispuolen puheterapia liittyy tavallisesti neurologisperäisten sairauksien kuntoutukseen ja arviointiin. Tällöin terapiatyö on paljon suoraviivaisempaa ja teknisempää kuin lasten puolella, jolloin korkeampiin harjoitusmääriin päästään helpommin. Puheterapian keskiössä on usein esimerkiksi afasian kohdalla puheen tuoton ja/tai ymmärtämisen ongelmien ydinvaikeuksien kanssa työskentely useista eri kulmista ja ongelmien lievittäminen. Aikuispuolen töitä tehdään eniten neurologisilla osastoilla ja kuntoutuslaitoksissa niin kunnallisella puolella kuin erikoissairaanhoidossa. Aikuispuolen puheterapeutteja ja samalla työpaikkoja on kuitenkin väestön vanhenemisesta huolimatta murto-osa lasten määrään verrattuna.

Puheterapia meillä

Tarjoamamme puheterapiapalvelut kattavat niin lasten kuin aikuispuolen puheterapian. Puheterapeuttimme ovat perehtyneet kattavasti asiakasryhmiin työnsä ja lisäkoulutusten kautta. Voimme tarjota erityisosaamista esimerkiksi lasten puheen tuoton, ymmärtämisen ja vuorovaikutuksen pulmien kuntoutukseen. Aikuispuolen osaamista meiltä löytyy laajasti afasian, nielemisvaikeuksien ja esimerkiksi Parkinsonin taudin puheentuoton ongelmiin.

Search

Puheterapian tietopankki

Toimintaterapian tietopankki

  1. Toimintaterapia
  2. Lasten toimintaterapia
  3. Toimintaterapia ja motoriikka
  1. Aistit ja sensorinen integraatio
  2. Yliherkästi reagoiva lapsi
  3. Autismikirjo ja toimintaterapia
  4. Tarkkaavuushäiriö: ADD ja ADHD

Lue myös

Seuraa meitä