Skip to content

Pro gradu -stipendejä logopedian opiskelijoille

Logopedian pro gradu -stipendi

Haku CogniMedin vuoden 2021 logopedian pro gradu -tutkielmaa koskeville stipendeille on avattu. Stipendit myönnetään tutkielmille, jotka edistävät suoraan kliinistä puheterapeutin työtä. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset kuntoutukseen, terapian toteuttamiseen, arviointiin ja seurantaan liittyvät tutkimukset, joihin tutkielman tekijä osallistuu tai on itse päätutkija. Stipendien tarkoituksena on edistää näyttöön perustuvia kuntoutuskäytäntöjä pienen maamme sisällä ja esimerkiksi nopeuttaa uusien arviointimenetelmien normitusta. Stipendin arvo on 500 euroa ja niitä myönnetään yhteensä neljä kappaletta.

Hakuohjeet

Lähetä stipendiä koskeva lyhyt ja ytimekäs hakemusviesti henkilötietojen kera osoitteeseen hakemus (at) cognimed.fi. Hakemus tulee olla toimitettu 31.12.2020 mennessä. Hakemuksen liitteiksi pyytäisimme seuraavia asiakirjoja:

  •  Tutkimussuunnitelma
  •  Opintorekisteriote
  •  Realistinen suunnitelma ja aikataulu tutkielman valmistumiselle

Mikäli pro gradu -tutkielmasi liittyy kliiniseen työhön, niin kannattaa hakemus ilman muuta tehdä. Älä kuitenkaan käytä itse hakemukseen hirveästi aikaa, sillä tutkimussuunnitelma itsessään kertoo paljon. Hakemuksissa arvioidaan tutkimussuunnitelma, gradun merkitystä opiskelijan valmistumisaikataululle ja itse gradun aikataulun realistisuutta. Viime vuonna hakemuksia tuli paljon, jolloin stipendi rajattiin pääosin suoriin terapian tekemiseen tai arviointiin liittyviin tutkimuksiin.

 

Search

Viimeisimmät

Avainsanat

Seuraa meitä

Puheterapian tietopankki

Toimintaterapian tietopankki

  1. Toimintaterapia
  2. Lasten toimintaterapia
  3. Toimintaterapia ja motoriikka
  1. Aistit ja sensorinen integraatio
  2. Yliherkästi reagoiva lapsi
  3. Autismikirjo ja toimintaterapia
  4. Tarkkaavuushäiriö: ADD ja ADHD