Skip to content

Logopedian pro gradu -stipendi

Olemme avanneet jälleen haun CogniMedin vuoden 2023 logopedian pro gradu -tutkielmaa koskeville stipendeille. Stipendit myönnetään tutkielmille, jotka edistävät suoraan kliinistä puheterapeutin työtä. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset kuntoutukseen, terapian toteuttamiseen, arviointiin ja seurantaan liittyvät tutkimukset, joihin tutkielman tekijä osallistuu tai on itse päätutkija. Stipendien tarkoituksena on edistää näyttöön perustuvia kuntoutuskäytäntöjä pienen maamme sisällä ja esimerkiksi nopeuttaa uusien arviointimenetelmien normitusta. Stipendin arvo on 400 euroa ja niitä myönnetään yhteensä neljä kappaletta.

Hakuohjeet

Lähetä stipendiä koskeva lyhyt ja ytimekäs hakemusviesti henkilötietojen kera osoitteeseen hakemus (at) cognimed.fi. Hakemus tulee olla toimitettu 30.4.2023 mennessä. Hakemuksen liitteiksi pyytäisimme seuraavia asiakirjoja:

  •  Tutkimussuunnitelma
  •  Opintorekisteriote
  •  Realistinen suunnitelma ja aikataulu tutkielman valmistumiselle

Mikäli pro gradu -tutkielmasi liittyy kliiniseen työhön, niin kannattaa hakemus ilman muuta tehdä. Hakemuksissa arvioidaan tutkimussuunnitelma, gradun merkitystä opiskelijan valmistumisaikataululle ja itse gradun aikataulun realistisuutta. Olemme aikaisempina vuosina rajanneet stipendin terapian tekemiseen tai arviointiin liittyviin tutkimuksiin. Huomioithan, ettei sinun kannata käyttää itse hakemuksen tekemiseen hirveästi aikaa, sillä tutkimussuunnitelma kertoo meille tutkimuksesta tarvittavat tiedot arviointiin.

Search

Viimeisimmät

Avainsanat

Seuraa meitä

Puheterapian tietopankki

Toimintaterapian tietopankki

  1. Toimintaterapia
  2. Lasten toimintaterapia
  3. Toimintaterapia ja motoriikka
  1. Aistit ja sensorinen integraatio
  2. Yliherkästi reagoiva lapsi
  3. Autismikirjo ja toimintaterapia
  4. Tarkkaavuushäiriö: ADD ja ADHD