Skip to content

Kelan puheterapiaan hakeminen ja terapian järjestäminen

Lapsen puhe ja kieli kehittyvät tavallisesti arjen eri vuorovaikutustilanteissa. Aikuinen onkin aina herkkä lapsen vuorovaikutusaloitteita kohtaan ja reagoi niihin korostetusti sekä laajentaa ilmaisua: Esimerkiksi lapsen osoittaessa asiaa vanhempi kertoo, että mikä siellä on ja mitä esineellä tehdään tai haluatko sinä esineen. Aikuinen puhuu tilanteesta luontaisesti hoivakieltä, jolloin lauserakenteet yksinkertaistuvat, sanojen alut voimistuvat ja ilmeet sekä eleet korostuvat.

Puheen ja kielenkehitys on aina yksilöllistä ja pienten lasten välillä erot voivat olla hyvinkin suuria. Osalla lapsista kieli kehittyy kuitenkin muita selkeästi hitaammin ja väestötasolla puheen kehitys on viivästynyttä jopa viidenneksellä alle kouluikäisistä lapsista. Näistä lapsista suurin osa ottaa ikätasonsa kiinni ja kehitys jatkuu normaalisti.

Puheen- ja kielenkehityksen tukeminen

Nykyaikainen yhteiskunta on hyvin teknologinen ja hektinen. Lasten kanssa tekemisen tulisi olla yhteistä ja vastavuoroista, joka sisältyy normaaliin ja turvalliseen arkeen. Omaa arkea kannattaa kielellistää, jolloin omaa ja muiden toimintaa käydään läpi suullisesti. Esimerkiksi pukemisen, ostosten purkamisen ja arjen askareiden keskellä esineistä, asioista ja tekemisestä kannattaa sanoa myös suullisesti pelkän toiminnallisuuden sijaan.

Viivästyneen kielen kehityksen hoito

Viivästynyttä kielenkehitystä arvioidaan useimmiten, kun neuvolassa, päiväkodissa tai kotona herää huoli joko puheen tuoton tai ymmärtämisen sekä molempien poikkeavasta kehityksestä. Viive ei ole tällöin usein kovinkaan suurta, mutta saattaa etenkin aktiivisten poikalasten kohdalla korostua tietyssä kehitysvaiheessa. Useimmiten kielenkehityksessä tapahtuu tämän jälkeen nopean kehityksen jakso ja lapsi ottaa ikätasonsa kiinni. Tietyissä tilanteissa puheterapiajakso tulee myös kyseeseen, kun lapsen kehitystä halutaan tukea ja seurata.

Kielellinen erityisvaikeus

Kielellisestä erityisvaikeudesta puhutaan, kun kielenkehitys on ikätasoon nähden huomattavasti viivästynyttä ja vaikeutta ei selitä mikään muu tekijä kuten synnynnäinen sairaus tai kuulovamma. Kielellinen erityisvaikeus vaatii aina huolellisen arvion ja suunnitelmallista puheterapiaa. Lue tietopankistamme lisää kielellisetä erityisvaikeudesta ja Kelan järjestämästä puheterapiasta. Tarjoamme puheterapiaa kielellisen erityisvaikeuden kuntouttamiseen.

Search

Puheterapian tietopankki

Toimintaterapian tietopankki

  1. Toimintaterapia
  2. Lasten toimintaterapia
  3. Toimintaterapia ja motoriikka
  1. Aistit ja sensorinen integraatio
  2. Yliherkästi reagoiva lapsi
  3. Autismikirjo ja toimintaterapia
  4. Tarkkaavuushäiriö: ADD ja ADHD

Lue myös

Seuraa meitä