Kuntoutusjärjestelmässä perusterveydenhuolto vastaa perustason arviointi ja kuntoutustyöstä. Käytännössä oma terveysasema seuraa ja hoitaa lievimmät puheen ja kielenkehityksen viivästymiset sekä ongelmat. Terveysasemalta tehdään tarvittaessa lähete erikoissairanhoitoon, jos vaikeudet ovat tavanomaista suurempia. Erikoissairaanhoidossa arvion tekee yleensä lastenneurologian tai foniatrian yksikkö, jonka moniammatilliseen työryhmään kuuluvat erikoislääkäri, puheterapeutti, psykologi, hoitaja ja tarvittaessa toiminta- sekä fysioterapeutti.

Erikoissairaanhoidon arvion perusteella määritellään lapsen tarkempi suoriutuminen muihin saman ikäisiin nähden ja laaditaan kuntoutussuunnitelma. Tietyissä tilanteissa kuntoutussuunnitelmia voidaan tehdä myös kotikunnan terveydenhuollon yksikössä, jos yksikön resurssit riittävät kokonaisvaltaiseen arviointiin.  Mikäli lapsen suoriutuminen ja selviytyminen arjen eri tilanteissa on huomattavasti vaikeutunut kielellisten taitojen vuoksi, niin lain mukaan kuntoutusvastuu kuuluu puheterapian osalta Kelalle. Mikäli Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit eivät täyty, niin tällöin myös sairaanhoitopiiri voi järjestää kuntoutuksen tai kuntoutusvastuu siirretään takaisin kotikunnalle.

Kelan puheterapian hakeminen

Kelan puheterapiaa haetaan lomakkeella KU104, joka kannattaa täyttää huolellisesti ohjeiden mukaan. Tärkeintä hakemusta täyttäessä on kuvailla lapsen arjessa selviytymistä muihin ikätasoisiin lapsiin verrattuna: Kuinka vaikeudet näkyvät kotona, päiväkodissa tai koulussa? Kuinka vaikeudet heijastuvat esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin, arjessa pärjäämisen, jaksamiseen, itsetuntoon ja vuorovaikutustaitoihin? Muista aina laittaa hakemuksen liitteinä lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma ja puheterapeutin sekä psykologin lausunnot.

Puheterapeutin etsiminen

Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta määrittelevän avoterapiastandardin mukaisesti vanhemmat voivat itse valita kuntoutuksesta vastaavan tahon. Puheterapeutin valintaan voi saada tukea myös sairaalan puolelta, jos terapeuttia on hankala löytää. Viime kädessä perhe voi kuitenkin päättää täysin itsenäisesti, että kuka Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta antaa.

Puheterapeutin valinnassa kannattaa käyttää kokonaisvaltaista harkintaa: Miten paljon koulutuksia terapeutti on käynyt viimeisten vuosien aikana? Minkä kaikkien asiakasryhmien parissa hän on työskennellyt? Kuinka terapeutin kanssa yhteistyö toimii ja kuinka terapiasuhde kuntoutettavaan muodostuu? Asetetaanko puheterapian tavoitteet yhdessä perheen kanssa ja noudattavatko ne kuntoutussuunnitelmaa?

Tarjoamme puheterapiaa

Olemme Kelan palveluntuottaja puheterapian osalta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Turussa sekä paikkakuntien lähialueilla. Mikäli etsitte puheterapeuttia, niin meihin kannattaa ottaa yhteyttä. Autamme mielellämme eteenpäin ja neuvomme esimerkiksi hakemusten täytössä. Terapeuttimme hallitsevat kaikki laadukkaan puheterapian kannalta keskeiset terapiamenetelmät ja käytössämme ovat uusimmat terapiamateriaalit.

 

Kirjoita hakusi ja paina Enter.